"3 op 10 leerlingen, dat is 60 procent"

Iets kan nog zo goed voorbereid zijn, in enkele seconden kan door een cruciale fout -voorbe- reiding toch niet zo goed of gewoon een verspreking?- iemands serieuze reputatie een flinke opdoffer krijgen. Het overkwam het Britse parlementslid Kevin Brennan (Labour), die tijdens een debat over een aantal onderwijshervormingen de huidige minister van Onderwijs, Michael Gove, een lesje in rekenen wilde leren. Maar dat liep faliekant af.

Tijdens de bespreking van de plannen van Gove, die onder meer wil sleutelen aan het huidige systeem van de proefwerken, nam Brennan het woord en zei: "De lat kwam hoger te liggen onder het bewind van Labour, omdat wij de nadruk legden op taal- en getallenkennis. Want het waren wij die een zwak systeem voor wiskunde en Engels van de Tories erfden. Enkel 3 op 10 leerlingen, dat is 60 procent -en ik weet dat de minister van Onderwijs niet goed in wiskunde is-, enkel 3 op 10 behaalden een goed resultaat op de proefwerken in 1997."

Door de hilariteit die volgde, riep de voorzitter van het Lagerhuis de parlementsleden tot de orde, wat Brennan blijkbaar zijn fout deed inzien. Wanneer hij terug het woord kreeg, zei hij: "Ik was hun getallenkennis aan het testen. Het is natuurlijk 30 procent", met wederom gelach op de banken. Gove reageerde later door te zeggen dat "percentages niet echt een onderdeel zijn waarin Labour uitblinkt".

De Britse pers raakt intussen niet uitgelachen met Brennans rekenkunde en spreekt van "Een blunder", "Een mislukte poging om Goves beleid aan te vallen", "Brennan maakt een warboel van zijn getallen" en "Duidelijk een buis voor wiskunde". Aan zijn studies zal het zeker niet gelegen hebben, want Brennan behaalde diploma’s aan diverse universiteiten.

Het voorval doet terugdenken aan een interventie van de Vlaamse minister van Begroting Philippe Muyters, die in september 2009 tijdens een zitting beweerde dat "35 plus 72 gelijk is aan 117". Een ongelukkig rekenfoutje dat de minister sindsdien blijft achtervolgen.

lees ook