Oudste bot van Vlaanderen ontdekt bij Kruibeke

In Bazel, bij Kruibeke, is het oudste menselijke bot gevonden dat ooit in Vlaanderen is opgegraven. Het gaat om het sleutelbeen van een mens die tussen 4720 en 4546 voor onze jaartelling is overleden.

Bij de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied werd een tijdje geleden een intact menselijk sleutelbeen gevonden. Nu bevestigt onderzoek van de Gentse universiteit en van het agentschap Onroerend Erfgoed de oorspronkelijke vermoedens. "De oudste mens van Vlaanderen rust in Kruibeke."

"De man of de vrouw liet tussen 4720 en 4546 vóór onze jaartelling het leven. Het is met voorsprong het oudste menselijke bot dat ooit is aangetroffen in Vlaanderen. Tot nu toe waren bewaarde menselijke resten hooguit 2.000 jaar oud", zegt Erwin Meylemans van Onroerend Erfgoed. "Het sleutelbeen is een deel van het complexe prehistorische verhaal van Vlaanderen."

De vindplaats ligt aan de rand van een oude geul van de Schelde. De man of de vrouw leefde in de fase tussen de finaal-mesolithische tot midden-neolithische fase. Het gaat om de zogenoemde Swifterbantcultuur, mensen leefden toen vlak bij rivieren en beken, van die periode worden vooral in Nederland veel restanten ontdekt. Die periode omvat de overgang van jagers-verzamelaars naar een meer sedentair bestaan.