Wrevel over stemgedrag N-VA'ers Vlaams Parlement

In de Vlaamse meerderheid is wrevel ontstaan bij CD&V en SP.A over het stemgedrag van twee N-VA'ers, die voor een motie van Vlaams Belang over een belangenconflict rond BHV hebben gestemd. N-VA-fractieleider Kris Van Dijck relativeert wat gebeurd is.

"We hebben N-VA duidelijk gemaakt dat dat niet voor herhaling vatbaar is", zegt CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé. N-VA-fractieleider Kris Van Dijck relativeert. "Het had te maken met de emotie van het moment. Een lid van de SP.A (Kurt De Loor, nvdr.) had net tegen een decreet van onze minister (Geert Bourgeois, nvdr.) gestemd. Men verwacht van ons loyauteit, maar stemt dan tegen een decreet van onze minister. Dat heeft het stemgedrag van Homans en Demesmaeker beïnvloed."

Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement al enkele weken moties in voor belangenconflicten rond BHV. De partij probeert daarmee vooral N-VA, die op federaal niveau forse kritiek heeft op de BHV-akkoorden, "kleur te doen bekennen".

Binnen de meerderheid was afgesproken dat twee N-VA'ers - Liesbeth Homans en Marc Demesmaeker - zich  symbolisch zouden onthouden. Het uiteindelijke stemgedrag van de twee N-VA'ers was vooraf niet doorgepraat met de N-VA-fractieleider, geeft die laatste toe. 

Hoe dan ook is Vlaams Belang van plan om volgende week een nieuwe motie over een belangenconflict rond BHV in te dienen.