ZEB mag koopjes aanbieden in sperperiode

De rechtbank van Koophandel in Dendermonde heeft geoordeeld dat de sperperiode voor kleding-, leer- en schoenenwinkels in strijd is met de Europese regels. ZEB doorbreekt al sinds 2009 de koopjeswet door tijdens de sperperiode koopjes aan te kondigen en aan te bieden. Betekent dit het einde van de sperperiode?

De koopjeswet bepaalt dat er drie weken voor een koopjesperiode geen afprijzingen aangekondigd en aangeboden mogen worden. Vroeger was dat zelfs zes weken. De sperperiode moet de consument de kans geven de werkelijke prijs te kennen, zodat ze kunnen vergelijken met de prijs tijdens de koopjesperiode en kunnen controleren of er effectief een korting wordt gegeven.

Kledingketen ZEB volgt deze redenering niet en argumenteert dat "het oneerlijk is dat tijdens de sperperiode de consument het recht ontnomen werd om openlijk van kortingen te kunnen genieten". De keten biedt al sinds 2009 openlijk koopjes aan tijdens de sperperiode. De zelfstandigenorganisaties pikten dit niet en hebben bij elke sperperiode die ZEB niet respecteerde, een klacht ingediend bij de rechtbank van Koophandel.

De zaak ging uteindelijk naar het Europees Hof van Justitie maar dat antwoord was niet eenduidig. In twee arresten aan de Belgische rechters stond aangegeven hoe ze de Europese regels moesten interpreteren. Dat heeft een Dendermondse rechter voor het eerst gedaan en hij stelt dat de sperperiode strijdig is met het Europese recht. Kleding-, leer- en schoenenwinkels mogen dus wel openlijk koopjes geven voor de koopjesperiode start.

Einde van sperperiode in zicht?

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) ziet voorlopig geen reden om de wet op de sperperiode aan te passen. De minister wil een definitieve uitspraak van het Hof van Cassatie afwachten.

"We hebben dat al besproken met de FOD Economie en daar wordt bevestigd dat we juridisch een goed dossier hebben. Tenzij het Hof van Cassatie of het Europees Hof van Justitie iets anders zegt, houden we ons aan die sperperiode."

Distributiefederatie Comeos zegt dat de uitspraak niet betekent dat iedereen nu plots altijd koopjes mag aanbieden. Volgens Comeos geldt de uitspraak alleen voor ZEB, maar moet het Hof van Cassatie uitsluitsel brengen.

"Een andere keten moet nog altijd de wet toepassen", zegt Dominique Michel. "De wet bestaat nog altijd zolang de wetgever de wet niet veranderd heeft. Als nu het Hof van Cassatie op termijn zou beslissen zoals de rechter in Dendermonde, dan is dat het einde van de sperperiode."