Ziek tijdens vakantie? Verlofdagen niet verloren

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen later moet kunnen opnemen. Dat meldt De Tijd. De regering zal allicht de wetgeving moeten aanpassen, maar minister van Werk De Coninck voorspelt problemen.

Het hof boog zich over een zaak in Spanje. Enkele Spaanse vakbondsorganisaties hadden een zaak aangespannen tegen de Spaanse federatie van grote distributiebedrijven over de ziekte-vakantieregeling. De wetgeving daarover is principieel dezelfde in Spanje als bij ons.

Wie ziek is tijdens zijn vakantie, kan geen ziektedagen krijgen -zelfs met een ziektebriefje, de vakantie loopt door. Als iemand vlak voor zijn vakantie ziek wordt, en de ziekte loopt door tijdens de aangevraagde vakantie, dan worden de vakantiedagen wel omgezet in ziektedagen.

Het Europees Hof van Justitie zet dat principe nu op losse schroeven. Het hof zegt dat de vakantiedagen die samenvallen met ziekte, later nog opgenomen moeten kunnen worden. Los van het feit of iemand ziek is geworden voor de vakantie begon of tijdens de vakantie.

Het Hof zegt dat het doel van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon is om de werknemer te laten uitrusten en om de werknemer over een periode van ontspanning en vrije tijd te laten beschikken. Het recht op ziekteverlof heeft een ander doel, stelt het hof. Ziekteverlof is bedoeld om te herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt. Het inperken van het recht op vakantie door een ziekte is onterecht, stelt het hof.

"Problemen als we Belgische wet moeten aanpassen"

De Belgische wetgever zal onze wetgeving daarover allicht moeten aanpassen aan het arrest van het Europees hof. Anders riskeert ons land een fikse boete omdat het in strijd is met het Europees recht.

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) wil het arrest van het Europees Hof van Justitie eerst grondig bestuderen alvorens uitspraken te doen over een verandering in de wetgeving. Ze voorspelt alleszins problemen als de wet bij ons veranderd moet worden.

"Als mensen ziek worden tijdens hun vakantie, zullen ze dat ook moeten kunnen bewijzen", zegt de minister. "Ik vrees dat het weer veel administratief werk met zich zal meebrengen om dat te organiseren."

Zelfstandigenorganisatie Unizo denkt dat er ook praktische problemen zullen zijn op de werkvloer. "Zo zal de arbeidsorganisatie worden verstoord. Het nut en de voorspelbaarheid van een vakantieplanning is dan volledig weg", zegt Koen Cabooter. "Het opent ook de deur voor misbruik, denken wij, bijvoorbeeld iemand die te veel fiësta viert in Brazilië en zich arbeidsongeschikt laat verklaren. Als de wet verandert, zal de vraag naar een adequaat systeem met een controlearts die de arbeidsongeschiktheid moet vaststellen, nog groter zal worden."