Brussels Muntplein vernieuwd

Burgemeester Freddy Thielemans heeft het vernieuwde Muntplein ingehuldigd. Het plein maakt nu deel uit van een hele voetgangerszone, de eerste in de stad Brussel. De stad wil zo het centrum opwaarderen.

Sinds 2006 werkt de stad Brussel aan een verkeersarme zone rond de Grote Markt en vanaf 2011 werd besloten een echte voetgangerszone te creëren. Daarvoor werden het voorbije jaar 15 straten heraangelegd, waaronder de Kleerkopersstraat, de Kiekenmarkt en de Grasmarkt.

Het vernieuwde Muntplein moet als verbinding tussen de Nieuwstraat en de Kleerkoperstraat het sluitstuk worden van die voetgangerszone.

Daarvoor werd het plein materieel en visueel opengetrokken door de bestaande bloembakken en fonteinen te verwijderen en de in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarage minder opzichtig te maken. Tegelijkertijd werd ervoor gekozen de Muntschouwburg beter tot haar recht te laten komen.

"Dit hele project maakt deel uit van een nieuwe filosofie voor onze stad, waarbij we de binnenstad willen herdynamiseren als commercieel en leefcentrum", zegt de burgemeester. "De voetgangers krijgen nu echt de mogelijkheid om in de hele Unesco-wijk te flaneren zonder zich zorgen te moeten maken over de auto's en het verkeer."