"Vooral structurele hervorming nodig in Athene"

In de aanloop naar de EU-top hamert EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) op de noodzaak van diepgaande hervormingen in Griekenland. Zoniet heeft Europese steun aan dat land weinig zin, aldus de commissaris.

De Griekse kiezer heeft "eieren voor zijn geld" gekozen, aldus De Gucht, die tevreden is dat er nu een pro-Europese regering aan de macht gekomen is in Athene.

Over de vraag of Europa de Grieken nu tegemoet kan komen met een uitstel voor zware besparingen zoals Athene eist, hield De Gucht zich in "De zevende dag" op de vlakte. Dat hangt van van onderhandelingen tussen Griekenland en de EU, zei hij, maar hij sloot een verzachting van de besparingen niet uit.

Waar De Gucht niet wil toegeven, is de Europese eis om diepgaande hervormingen in Griekenland. Dat slaat dan vooral op het economisch model en de belastingdienst. "Zonder een werkend en werkbaar belastingsysteem kan je het land nooit meer recht krijgen", aldus De Gucht.

De EU-commissaris merkt op dat de Europese investering in Griekenland in verhouding twee keer zo groot is als de steun van het Amerikaanse Marshallplan aan Europa na de oorlog. Toch levert die Europese steun vooralsnog weinig resultaat op en dat zal enkel veranderen als het Griekse model diepgaand wordt hervormd.

Spanje en de bankenunie

Inzake de Spaanse bankencrisis toonde De Gucht begrip voor de Spaanse overheid, waarvan de situatie totaal anders is dat die van Griekenland.

De Gucht vindt het een goed idee om Europese steun rechtstreeks te geven aan de Spaanse banken, zonder dat via de regering in Madrid te doen, want dat zou wegen op de Spaanse begroting. Op dit ogenblik kunnen de noodfondsen EFSF en ESM nog niet direct de banken te hulp snellen, merkt De Gucht op, maar een bankunie in Europa zou dat euvel kunnen verhelpen.

Zo'n bankunie vindt hij overigens een goed idee, want er zouden dan voor alle Europese banken dezelfde regels gelden, een toezichthouder zijn en er zou een gemeenschappelijke aanpak van problemen komen.

Bovendien zou een bankunie er relatief snel kunnen komen omdat daarvoor het Europese Verdrag van Lissabon niet moet worden aangepast.