Leidde nalatigheid tot gasramp in Luik?

De gasramp van januari 2010 in Luik zou het gevolg zijn van problemen bij de gasleidingen. Een familielid van een slachtoffer spreekt over nalatigheid.

De nabestaanden van de ramp van januari 2010 hebben voor het eerst inzage gekregen in het dossier over de ramp. Dat is duizenden pagina's dik, maar het rapport van de experts over de oorzaak van de ramp stak niet in het dossier.

Volgens een van de familieleden zouden er echter wel aanwijzingen zijn dat er gaten gemaakt waren in de gasleiding in het huis. Op die manier poogden mensen om gas te krijgen zonder te betalen.

Jaarlijks moet er een controle zijn op die leidingen, maar dat zou niet gebeurd zijn en het familielid spreekt dan ook over nalatigheid.

Bij de explosie en de instorting van een gebouw in de rue Léopold in Luik zijn begin 2010 veertien mensen omgekomen.