"Gascentrales maken steeds minder winst"

De elektriciteitscentrales op gas maken in ons land steeds minder winst. Dat blijkt uit cijfers van de CREG, de federale energieregulator. Door het grotere aanbod aan groene stroom worden de gasgestookte centrales steeds meer onderbenut en maken ze minder winst.
Gasgestookte centrales zoals die in Vilvoorde, worden steeds meer onderbenut.

Gasgestookte centrales hebben het grote voordeel dat ze erg flexibel zijn. Ze kunnen makkelijk aan- en afgekoppeld worden naargelang van de vraag. Maar nu er steeds meer groene stroom op het energienet komt, worden de gasgestookte centrales onderbenut.

Door de Europese regelgeving moet er immers voorrang gegeven worden aan de hernieuwbare energieproductie. Daardoor was de gebruiksgraad van de gascentrales in 2010  nog 69%, iIn 2011 was die al gedaald tot onder de 49% en nu, de eerste vijf maanden van 2012, zitten ze rond de 30%, zo blijkt uit de cijfers van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het gevolg is dat de gascentrales steeds minder rendabel zijn: in 2010 was er maar een maand waarin die centrales niet rendabel waren, in 2011 was dat al meer dan vier maanden en van de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er al vier verlieslatend. Enkel in de koude maand februrari waren de centrales rendabel.

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) legt normaal deze week een plan voor aan de regering om de sluiting van nucleaire centrales op te vangen. Waarschijnlijk is daarin een belangrijke rol weggelegd voor gascentrales maar zoals het er nu uitziet, zullen er daarvoor weinig investeerders te vinden zijn. In een eerste reactie beklemtoont Wathelet alvast het belang van de gascentrales, en hij belooft maatregelen om ze draaiende te houden.

Meest gelezen