Frankrijk moet op zoek naar 40 miljard euro

Frankrijk moet de volgende twee jaar 40 miljard euro extra besparen om de begrotingsdoelstellingen te halen die Europa oplegt. Dat blijkt uit een rapport van het Franse Rekenhof (Cour des comptes). Slecht nieuws voor de kersverse regering van François Hollande.

Op dit moment heeft Frankrijk een begrotingstekort van 5,2 procent. Tegen het einde van het jaar moet dat 4,5 procent zijn en een jaar later, eind 2013, mag het begrotingstekort nog maar maximaal 3 procent bedragen. Dat wordt opgelegd door Europa.

De begroting van Frankrijk was op deze cijfers voorzien, maar ging ervan uit dat de economie dit jaar met 0,5 procent zou groeien. Volgens de cijfers die het Rekenhof vandaag bekendmaakt, zou dat echter slechts 0,4 procent zijn. Het gevolg is dat Frankrijk dit jaar 8 miljard euro extra zal moeten besparen.

Voor volgend jaar zijn de cijfers nog dramatischer. Frankrijk ging uit van een groei van 1,7 procent, maar dat zal slechts 1,3 procent zijn. Dat betekent dat er een tekort van 32 miljard euro ontstaat.

In totaal zal de Franse regering dus een oplossing moeten vinden voor 40 miljard euro. Dat terwijl president François Hollande tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde om geen extra besparingen meer door te voeren. Als hij die belofte wil houden, zal zijn regering creatief uit de hoek moeten komen.