Vlaamse werkloosheid is opnieuw gestegen

Eind juni telde Vlaanderen 189.422 werkzoekenden, een stijging van 6.912 of 3,8 procent meer dan het jaar voordien. Deze stijging is voor bijna de helft het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Op dit moment is 6,42 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Als men de uitzendkrachten zou uitschrijven zoals dat vorig jaar gebeurde, zou het aantal werklozen dalen tot 185.459. Dat is 1,6 procent hoger dan in juni 2011.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de statistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

De jeugdwerkloosheid stijgt met 7,2 procent als gevolg van de economische terugval en de tragere uitschrijving voor uitzendkrachten. Bij de werkzoekende 50-plussers is er evenwel opnieuw een daling van 2,6 procent.