"Er is geen geld om de economie te redden"

De federale regering zat samen met werkgevers- en werknemersorganisaties over de relance van onze economie. Wat blijkt? Het relanceplan dat deze maand moest klaar zijn wordt een relancestrategie tegen het einde van het jaar en er is geen geld om de economie te redden.

Premier Elio Di Rupo liet tijdens het overleg verstaan een "relancestrategie" te willen uitwerken tegen het einde van het jaar. Tegen de nationale feestdag op 21 juli zouden de eerste voorstellen op tafel moeten liggen.

Di Rupo praat niet meer over een relanceplan, de premier praat over een hele strategie. "Er zal op verschillende domeinen gewerkt worden: koopkracht, prijsbeheersing, extra jobs, ondersteuning van kmo's, en onderzoek voor innovatie", klinkt het.

De strategie mag in alle geval geen geld kosten, want dat is er blijkbaar niet. Maar minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) benadrukt dat er "heel wat zaken gerealiseerd kunnen worden zonder budget." Zo wil hij "heel wat zaken flexibiliseren, verduidelijken en eenvoudiger maken".

Ook Di Rupo benadrukt dat al deze maatregelen geen geld mogen kosten. "De marges zijn klein, we zullen creatief moeten zijn." Toch benadrukt de premier dat er "heel wat beweegruimte is".

Voor werkgevers is het duidelijk: er moet harder gewerkt worden en de loonkosten moet naar omlaag. "Enkele jaren geleden werd de 38-urenweek ingevoerd", aldus Karel Van Eetvelt (Unizo). "Iedereen mocht plots minder werken met hetzelfde loon, dat kan niet. We moeten terug naar die 40-urenweek."

Rudi Thomaes van het Verbond van Belgische Ondernemingen wil ook de index nog eens herbekijken. "We willen die index niet afschaffen", klinkt het . "Maar we moeten er enkele slimme ingrepen in doen. Zo worden we minder afhankelijk van buitenlandse schokken." Deze voorstellen botsen op een resolute "neen" van de vakbonden. "Gratis scheren staat niet in ons woordenboek", verklaart socialistisch vakbondsman Rudy De Leeuw.

Ook de PS en de SP.A willen onder geen enkel beding raken aan de index. "Vraag het aan eender welke voorbijganger: de index moet behouden blijven", vertelt minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS).

Morgen gaat de federale regering samenzitten met de gewestregeringen om de relancestrategie te bespreken.