"Nieuwbouw VRT niet te ver van de Wetstraat"

Als de VRT zou verhuizen naar een nieuwbouw, dan mag die niet verder dan 30 minuten van de Wetstraat liggen. Dat heeft Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, gezegd in de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Voor het nieuwe omroepgebouw houdt de VRT nog alle opties open: een renovatie van het huidige centrum, een nieuwbouw aan de Reyerslaan of een nieuwbouw op een andere locatie. De raad van bestuur verkiest een nieuwbouw, omdat het huidige omroepcentrum te groot en onpraktisch is.

De raad legde nu de eisen vast waaraan een dergelijk project moet voldoen. "Enkel locaties die op een half uur rijden van de Wetstraat liggen, komen in aanmerking", zegt Van den Brande. "In geval van file kan een uitzondering worden gemaakt tot 45 minuten."

Mechelen, dat de openbare omroep graag wil binnenhalen, valt daarmee nog niet uit de boot. Het terrein dat burgemeester Bart Somers voorstelt ligt volgens Google Maps op 21 minuten rijden van de Wetstraat 16.

Een tweede vereiste is dat het terrein op minder dan 3 kilometer van een treinstation met rechtstreekse verbinding naar Brussel moet liggen. Daarnaast moet de grond ook minimum 50.000 vierkante meter groot zijn.

De VRT start nu de overlegprocedure die eventueel tot een bouwproject moet leiden. In oktober of november moet de definitieve beslissing over de eventuele verhuis vallen.