Mobiliteitsproblemen bemoeilijken leefbaarheid Deurne

In 2006 was er in Deurne een monstercoalitie nodig om Vlaams Belang af te houden. De meerderheid moest het uit zijn voegen barstende district bovendien opnieuw aantrekkelijk maken voor horeca en recreatie. Na zes jaar ligt er nog heel wat werk op de plank.

De SP.A-fractie is met vijf zetels de grootste binnen de meerderheid. Districtsschepen Wendy Van Dorst focust voor de verkiezingen op een uitgediept sociaal beleid. De aanzet hiervoor werd deze legislatuur al gegeven met de opdeling van het district in twintig “buurten”.

“Met deze opdeling kunnen we zeer gericht communiceren met onze inwoners,” zegt Van Dorst. “De voltallige districtsraad tracht aanwezig te zijn bij buurtvergaderingen en krijgt zo een overzichtelijke stand van zaken. Die kunnen wij op onze beurt aan het stadsbestuur. Ons districtsbestuur vervult zodoende een antenne-functie tussen burger en stad.”

Peter Wouters, N-VA-lijsttrekker, houdt zijn reserves over het “buurten”-project. Hij vreest dat er op die manier eilandjes ontstaan en mist een “Deurnegevoel”. De buurten mogen de samenhorigheid binnen het district niet in de weg staan, vindt Wouters. En de mensen moeten “fier” kunnen zijn op Deurne.

“Hart van Deurne”

Wendy Van Dorst van de SP.A wil ook een aantal centra creëren die animo moeten brengen in de Deurnse wijken. Aan de Frank Craeybeckxlaan zijn er plannen voor het “Hart van Deurne”, een toegankelijke ontmoetingsplaats waar de horeca kan worden uitgebouwd.

Ook Marleen De Backer van Open VLD wil van het “Hart van Deurne” een plaats maken waar mensen kunnen samenkomen voor muziek en cultuur. “Er is geen echt centrum in Deurne,” zegt De Backer. “Hart van Deurne” kan een “onder de kerktoren-gevoel” creëren.

(Geen) preventieraad

CD&V gaat bij monde van Ariane Van Dooren voor een veiliger Deurne. Van Dooren pleit voor meer wijkagenten die er op moeten toezien dat de straten proper blijven en het onveiligheidsgevoel van de inwoners getemperd wordt. Van Dooren wil criminaliteit aanpakken en verkiest werkstraffen boven boetes. Peter Wouters van de N-VA zit op dezelfde lijn en wil meer overleg tussen wijkagenten “die de problemen van de mensen kennen” en het districtscollege.

Jan Van Wesembeeck, fractieleider voor Vlaams Belang, stelt dat de meerderheid in 2006 de oprichting van een Preventieraad in haar bestuursakkoord heeft opgenomen, maar deze nooit heeft opgericht. Geen wonder dus dat de criminaliteitsproblemen blijven rijzen, aldus Van Wesembeeck.

“Verkeersinfarct”

Met drie drukke gewestwegen die rond en door Deurne lopen, is ook mobiliteit een thema dat de partijen bezighoudt. Vlaams Belang spreekt van een “verkeersinfarct” en laakt de slechte samenwerking tussen Deurne en haar buurdistricten. Ook Dirk Van Duppen van die andere oppositiepartij, PVDA+, maakt zich grote zorgen over de mobiliteitsproblemen en beklemtoont de gevaren van fijn stof en geluidsoverlast. Hij wil een betaalbare toegang tot gezondheidszorg in Deurne en benadrukt de nood aan sociale woningen.

Groen-schepen Walter Verbruggen wil de “draconische verkeerssituatie” aanpakken door mensen te sensibiliseren en hen de faciliteiten aan te bieden om de auto “op een juiste plaats te zetten”. Verbruggen gelooft dat de mobiliteitsproblemen zélf voor bewustmaking zullen zorgen en ziet in zijn omgeving al veel mensen op de fiets overschakelen.

lees ook