Publieke ruimte centraal in campagne van CD&V

CD&V plaatst het belang van de publieke ruimte bovenaan op de agenda in de 308 Vlaamse steden en gemeenten. De partij onderstreepte dit vandaag met de lancering van een manifest met zeven speerpunten. "De publieke ruimte is misschien wel hét thema waar we als kandidaten en beleidsvoerders op aangesproken worden", aldus voorzitter Beke.

Vlaams minister Hilde Crevits (grote foto), voorzitter Wouter Beke (kleine foto) en verschillende Vlaamse en lokale mandatarissen tekenden het charter in Deinze, de Oost-Vlaamse stad die recent de beleidsprijs voor publieke ruimte kreeg.

In het manifest kiest CD&V onder meer voor het STOP-principe, "eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en tot slot privé-vervoer". Daarnaast moet ruimte zijn voor initiatief door bedrijven, horeca en handelaars. Ook gezondheid en propere speelpleinen, veilige schoolomgevingen en schoolroutes voor kinderen zijn voor de partij belangrijk.

Een ander speerpunt is "sociale samenhang", met de mogelijkheid tot formele, maar nog liever toevallige ontmoetingen in buurtparkjes, speelpleinen en ontmoetingsruimtes. Netheid en veiligheid, met "preventie waar het kan, de harde aanpak waar het moet", en woonplezier en betaalbaar zijn de laatste prioriteiten.

Minister Crevits benadrukte dat bij de aanleg van nieuwe weginfrastructuur niet meer vanuit een autovisie vertrokken wordt, maar dat veiligheid voor zwakke weggebruikers en openbaar vervoer prioriteit krijgt. Daarnaast onderstreepte ze dat wie de openbare ruimte gebruikt, de regels moet respecteren.

Tot slot pleitte Crevits voor meer respect in het verkeer. "Zo moeten we met zijn allen weerstaan aan de sociale druk om toch maar "eentje" te drinken en overal proberen om niet te snel te rijden."

lees ook