Wathelet wil Tihange I 10 jaar langer openhouden

Staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet (CDH) wil Doel I en II sluiten in 2015 zoals eerder gepland, maar de kerncentrale in Tihange zou wel tien jaar langer openblijven. Normaal zou ook Tihange in 2015 sluiten, maar dat is volgens Wathelet niet haalbaar.
Tihange I

Wathelet wil dat Electrabel tegen een vergoeding de reactor van Tihange ter beschikking stelt van andere operatoren om zo de concurrentie aan te zwengelen.

Daarnaast wil Wathelet een nieuwe wet voor energieproducenten, waarin staat dat als een energiecentrale sluit, de infrastructuur verplicht ter beschikking van de markt gesteld kan worden.

In het nieuwe plan wil de staatssecretaris ook gascentrales financieel ondersteunen, ook al raakte gisteren bekend dat die steeds minder winst maken.

In het regeerakkoord staat dat Wathelet na een half jaar bestuur een uitrustingsplan voor energiebevoorrading zou opstellen. Daarin wordt bekeken hoe we in de toekomst zeker zijn van onze energiebevoorrading. Morgen zal Wathelet dat plan presenteren aan de regering.

In 2003 werd een wet goedgekeurd waarin staat dat de oudste kerncentrales dichtmoeten in 2015, tenzij de "duurzame energiebevoorrading dan in het gedrang komt". Dat achterpoortje wil Wathelet dus gebruiken voor Tihange.