"75% aannemers verliest opdracht aan buitenlanders"

Steeds meer Belgische aannemers verliezen opdrachten aan buitenlandse bouwbedrijven. Dat zegt de Bouwunie op basis van een enquête die ze voerde in de sector. Vaak ervaren de bedrijven dat als oneerlijke concurrentie.

Uit de enquête blijkt dat driekwart van de Vlaamse aannemers opdrachten verliest aan buitenlanders. Naar schatting zijn er momenteel 75.000 buitenlanders aan de slag op Vlaamse werven. Het gaat vooral om Polen, Roemenen en Bulgaren.

Volgens de aannemers is het verschil tussen de kost van een Belgische en een buitenlandse werkkracht heel groot. "We stellen vast dat een Belgische werknemer snel 30 euro per uur kost, zonder gereedschap of veiligheidsuitrusting", zegt aannemer Johan Debuf. "Aan de andere kant zien we dat veel buitenlandse werkkrachten die hier onder het statuut van zelfstandige komen werken, zich tevreden stellen met 5 euro per uur."

Buitenlandse bouwbedrijven zijn vaak ook goedkoper omdat ze minder sociale lasten moeten betalen in hun land en niet altijd rekening houden met de 40-urenweek. Sommige bouwfirma's werken ook illegaal in ons land.

De sector vraagt dat er op Vlaams en Europees niveau uniforme regels komen die de oneerlijke concurrentie aanpakken. "Aan de Belgische overheid vragen we dat er maatregelen genomen worden om de administratieve rompslomp te vereenvoudigen", zegt Hilde Masschelein van de Bouwunie. "Vanuit Europees vlak hopen we dat er een eenvormig beschermingsniveau komt voor iedereen die in de bouwsector werkt."