"Consument betaalt voor Belgisch compromis"

De regeringspartijen hebben vanmiddag de knoop doorgehakt over de kerncentrales in Tihange. Die mogen 10 jaar langer openblijven dan oorspronkelijk was voorzien. Oppositiepartij Groen is het daar niet mee eens.

Volgens Groen-Kamerlid Kristof Calvo is het akkoord het resultaat van een koehandel tussen de zes conservatieve partijen. "De klassieke tripartite duwt de economie van de toekomst richting een recessie. En de consument betaalt de factuur", luidt het.

Calvo vindt vooral de houding van de SP.A en Open VLD ongeloofwaardig, omdat ze aanvankelijk scherpe kritiek leverden, maar nu toch akkoord zijn gegaan.

Het Groen-Kamerlid is vooral bang voor de hoge kosten die aan het plan verbonden zijn. "De veiligheidsinvesteringen in Tihange I, de extra ondersteuning voor gascentrales omdat deze centrales minder zullen draaien, en het uitblijven van steun voor energiebesparende maatregelen. Net omdat het politiek gemarchandeer niet-verzoenbare keuzes heeft opgeleverd, hangt er een flink prijskaartje aan deze Wetstraatdeal, een typisch Belgisch compromis", zegt Calvo.

Groen is dus allesbehalve tevreden met dit akkoord en vreest dat de dominantie van de nucleaire energie zo wordt verstevigd. "De wet op de kernuitstap wordt fors omgegooid. Dit akkoord houdt een stokoude reactor langer open. Zo wordt het ook moeilijker om de andere reactoren op een slimme manier te vervangen", aldus Groen.

"Het kleinste kind weet dat 5 grote reactoren in 1 keer sluiten in de periode rond 2025 veel moeilijker is dan de gespreide uitstapkalender van de wet van 2003. En ook de Electrabel-partijen weten dat zeer goed. Ze steken zo een voet tussen de deur om na de volgende verkiezingen nog meer uitstel af te dwingen", besluit Calvo.

"Tihange I langer open? Onaanvaardbaar"

Milieu-organisaties noemen de beslissing om Tihange I open te houden tot 2025 "onaanvaardbaar". De sluiting van Doel I en II in 2015 kan het proces naar een volledige kernuitstap in gang zetten, maar Tihange I 10 jaar langer openhouden, zet hier een serieuze domper op", zeggen BBL, Greenpeace, IEW en WWF.

Ze vrezen dat ons land geconfronteerd zal blijven met een overschot aan energieproductie in de zomer. De organisaties stellen vast dat de regering goedbedoelde flankerende maatregelen uitdokterde. "Maar zolang die niet gepaard gaan met een volledige uitvoering van de wet op de kernuitstap, zijn ze niet meer dan symptoombestrijding", luidt het in een gezamenlijke persmededeling.

Ook wijzen de organisaties op de risico's die het langer openhouden van een meer dan 40 jaar oude kerncentrale met zich meebrengt. "Het geld dat nu gestoken wordt in het upgraden van een onveilige oude centrale, zou veel beter geïnvesteerd worden in energiebesparing en hernieuwbare energie", menen ze.