"Tihange I al in 2015 dicht? Dat is bluf"

Electrabel, dat de kerncentrales in ons land uitbaat, zegt dat de regering haar afspraken niet nakomt door Doel I en Doel II al over drie jaar te sluiten. Het bedrijf dreigt ermee om Tihange I toch al in 2015 te sluiten, in plaats van in 2025. "Bluf", reageert staatssecretaris Wathelet.

"Electrabel heeft via de pers kennis genomen van de beslissingen van het kernkabinet dat vandaag is samengekomen", klinkt het in een mededeling van het bedrijf. Het kernkabinet heeft beslist om Doel I en Doel II in 2015 te sluiten. Tihange I blijft wel 10 jaar langer geopend dan gepland, tot in 2025.

De regering respecteert het protocolakkoord niet dat in 2009 werd afgesproken tussen de staat en GDF Suez (het Franse moederbedrijf van Electrabel, nvr), zegt Electrabel. "Dat bevat bindende en wederzijdse engagementen van beide partijen, waaronder de verlenging van de levensduur van de centrales Doel I, Doel II en Tihange I met 10 jaar."

Ook de verplichting dat Electrabel 20 procent van de nucleaire productie ter beschikking moet stellen van andere leveranciers, schiet in het verkeerde keelgat. "Dit beantwoordt op geen enkele manier aan de doelstelling om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Daarenboven druist dit in tegen de vrijemarktwerking zoals de Europese wetgeving bepaalt en is dit een manifeste inbreuk op het eigendomsrecht van de onderneming."

Volgens Electrabel bevatten de voorstellen geen enkel element om de economische haalbaarheid te evalueren, "en dit terwijl aanzienlijke investeringen, die op meer dan 500 miljoen euro per site worden geschat, nodig zijn. De keuzes van de regering laten ons op geen enkele manier toe om vandaag de nodige beslissingen te nemen, en dit terwijl de vraag omtrent de elektriciteitsbevoorrading van het land zich bijzonder scherp stelt, zoals ook door de overheid zelf wordt bevestigd."

"Dreigement van Electrabel is bluf"

GDF-Suez vraagt de regering om een gesprek zodat het zijn standpunt verder kan toelichten en meer duidelijkheid krijgt over de economische elementen. "Bij gebrek hieraan kan Electrabel enkel de procedures voor de stopzetting van de drie eenheden opstarten binnen de termijnen die werden bepaald in de wet van 2003".

Met andere woorden: in 2015 zouden dan niet alleen Doel I en Doel II gesloten worden, maar ook Tihange I (kleine foto). En dat terwijl de regering net beslist heeft om Tihange I langer dan gepland open te houden tot 2025 om de bevoorradingszekerheid in ons land te garanderen.

In "Terzake" kreeg staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) de vraag of Electrabel bluft. "Daarover wel", antwoordde hij. "Ik begrijp wel dat een duidelijk antwoord van de regering nodig is. Electrabel zal ook een duidelijk antwoord krijgen."

"Men weet nu wat de visie van België is. En die is duidelijk: een definitieve einddatum voor Doel I en II én voor Tihange I. Geen uitzondering meer. De regels zijn bekend en ze zullen uitgevoerd worden. De onzekerheid die er tot vandaag was, heeft als gevolg gehad dat er sinds 2003 geen investeringen meer geweest zijn. We creëren nu het klimaat om investeringen in gascentrales mogelijk te maken."

De staatssecretaris wees er ook op dat Tihange 1 maar voor de helft eigendom is van Electrabel. "Misschien is er een andere producent geïnteresseerd", merkte hij op. Ook vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) maakt zich sterk dat de productie in Tihange 1 niet kan en zal stilvallen. "Er is een wet die gaat gestemd worden die zegt dat we Tihange kunnen laten overnemen door andere mensen", zo zei hij in het 7uur-journaal.