Europees Parlement stemt ACTA-verdrag weg

Het Europees Parlement heeft het ACTA-verdrag, dat namaakproducten en internetpiraterij moest bestrijden, verworpen. Volgens tegenstanders dreigde de privacy van internetgebruikers in het gedrang te komen.

Over de tekst van het ACTA-verdrag is onderhandeld door de Europese Unie, de Verenigde Staten, Australië en nog een handvol andere landen. Volgens tegenstanders zijn de onderhandelingen te weinig transparant verlopen en kon het uiteindelijke verdrag veel te ruim worden geïnterpreteerd.

Het was onder meer de bedoeling van ACTA dat bedrijven zouden kunnen optreden tegen websites die illegaal beeld en geluidsmateriaal aanbieden. Tegenstanders vreesden dat mensen van het internet zouden worden afgesloten en dat de vrijheid van meningsuiting in het gedrang zou komen.

Om ACTA in de Europese Unie van kracht te laten worden, moest het Europees Parlement er zich over uitspreken. Veel parlementsleden hebben zich de laatste maanden laten overtuigen door de tegenstanders. Het verdrag werd vanmiddag verworpen door 478 parlementsleden: er waren 39 stemmen voor en 165 onthoudingen.

Nieuw initiatief van Commissie

"Het is niet omdat ACTA weggestemd is dat de nood verdwijnt om over de hele wereld de ruggengraat van de Europese economie te beschermen: onze innovatie, onze creativiteit, onze ideeën, onze intellectuele eigendom", reageert Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht.

De Gucht wacht nu op een arrest van het Europees Hof over de kwestie voor hij een nieuw initiatief neemt. Hij zegt ook te zullen samenwerken met het Europees Parlement, de EU-lidstaten en andere belanghebbenden. Hoe dan ook is het verdrag in zijn huidige vorm definitief van de baan.