Wallonië start met vrijwillige integratiecursus

De Waalse regering heeft een akkoord bereikt over integratietrajecten voor nieuwkomers. De eerste fase, het aanmelden, is verplicht. Een inburgeringstraject volgen blijft vrijwillig.

Nieuwkomers zullen zich in Wallonië moeten melden binnen de drie maanden na hun inschrijving in een gemeente. Dan zullen de nieuwkomers informatie krijgen over de rechten en plichten van inwoners van België. 

De diensten zullen ook bij iedereen nagaan wat het niveau van Frans is, welke professionele opleiding iemand heeft gekregen en welke diploma's iemand heeft. De nieuwkomers krijgen dan ook hulp om al hun papieren in orde te brengen.

Wie het verplicht onthaal doorloopt, ontvangt een attest dat bij de gemeente moet worden ingediend. Indien nieuwkomers drie maanden na hun inschrijving dat attest niet kunnen geven aan hun gemeente, volgt een administratieve sanctie.

Discussie in het parlement

Na de verplichte aanmelding kunnen zij voor twee jaar een gepersonaliseerde begeleiding krijgen, maar dat is vrijwillig. Het kan gaan om een cursus Frans, een bijscholing van het burgerschap of socio-professionele inschakeling.

Er bestaat heel wat discussie binnen het Waals parlement over het inburgeringstraject. Oppositiepartij MR pleitte al vaker om dat verplicht in te voeren, maar de regeringspartijen PS, CDH en Ecolo zijn daar geen voorstander van. Ze hebben beslist om enkel de aanmelding verplicht te maken.

In Vlaanderen zijn inburgeringscursussen al verplicht sinds 2004. Elke nieuwkomer krijgt indien nodig een basisopleiding Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus loopbaanoriëntatie.