Watersnood in Damme in 2010 officieel een ramp

De watersnood in Damme in oktober 2010 is dan toch nog als ramp erkend door de federale regering. Aanvankelijk viel Damme daarbuiten. Vooral voor de landbouwers is dit een opsteker.

De federale regering had eerder al vijf gemeenten in het noorden van West-Vlaanderen erkend als rampgebied voor de regenval in de nacht van 23 op 24 oktober 2010. Maar Damme viel buiten die afbakening van het gebied. 

"De juiste afbakening van een rampgebied ligt niet altijd voor de hand", zegt schepen Marc Mus (CD&V). "Damme was zeker getroffen en dat is na onderzoek uiteindelijk ook gebleken. Vandaar dan ook deze rechtzetting." De beslissing viel al op 15 juni, maar is nu ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze erkenning is vooral goed nieuws voor de landbouwers die nu beroep kunnen doen op het Rampenfonds voor de schade aan hun teelten.