1 op de 5 moslims "vermijdt contact met homo's"

1 op de 5 moslimjongeren vermijdt contact met homo's. Dat blijkt uit een onderzoek van socioloog Marc Hooghe (KU Leuven). In het algemeen is de homofobie wel sterk gedaald de laatste jaren. Dat schrijven de Concentrakranten.

Hooghe onderzocht de evolutie van homofobie bij 2.815 Belgische jongeren, op 16, 18 en 21 jaar. Hij mat de homofobie op de "schaal van Wright", een schaal van nul (niet homofoob) tot drie (erg homofoob). Hij gaf punten op basis van een aantal stellingen die iedereen moet beantwoorden.

Op de stelling "Ik vermijd contact met homoseksuelen" antwoordde 21,8 procent van de moslimjongeren, dus zo'n 1 op de 5, "ja" (in 2008 was dat 20 procent).

Dat is een zevenvoud van de homofobie bij vrijzinnigen en een viervoud van de homofobie bij katholieken. "We zien dat bij de algemene bevolking de homofobie bij iedereen daalt", zegt Hooghe in "De ochtend". "Alleen bij de moslimjongeren, een soort harde kern, blijft homofobie erg hoog  en stijgt het zelfs een beetje."

De tolerantie is duidelijk het hoogst bij de moslimjongens. "Zij wijken af en drijven af van het gemiddelde en het is vooral de religieuze factor die daarbij een rol speelt", aldus nog Hooghe. "Jonge moslima's zijn veel toleranter dan de jongens, maar zijn wel nog steeds minder tolerant dan de rest van de vrouwelijke bevolking, en ook bij hen is dat vooral door de invloed van hun religie."

"De campagne tegen homofobie en homofoob geweld zou dan ook beter vooral op moslims gericht zijn, maar daarbij is het vooral belangrijk dat die impulsen en campagnes vanuit de eigen gemeenschap komen", besluit Hooghe.