"Huisvesting belangrijkste thema in Schaarbeek"

De linkse arbeiderspartij PVDA heeft een enquête georganiseerd in Schaarbeek. 962 inwoners van de Brusselse gemeente hebben daaraan deelgenomen en betaalbare huisvesting bleek voor 30% van hen het belangrijkste thema.

De PVDA, in een kartel met de Franstalige zusterpartij PTB, is trots op de respons die ze kreeg op de enquête. "Pikant detail: de lokale PS-afdeling hield ook een enquête en moest het stellen met 237 antwoorden", staat er in het persbericht.

Huisvesting, werk en onderwijs kwamen als belangrijkste thema's uit de bevraging. De PVDA klaagt aan dat het opvallend is hoe weinig deze thema's aan bod komen in de gemeenteraad. "Schaarbeek is na Etterbeek de gemeente die het slechtst scoort op vlak van sociaal wonen. We hebben maar 4% sociale woningen", klinkt het.

Op vlak van onderwijs wil de PVDA 2-talige scholen inrichten. Uit de enquête van de partij blijkt dat 46% van de ondervraagden dat idee steunt. "Onze partij gelooft nog in het constructief samenleven van de twee grote taalgemeenschappen in ons land", aldus de PVDA.

Volgens de partij is haar enquête meer dan een schriftelijke neerslag van wat de PVDA zelf wil. "40% van de ondervraagden had nog nooit van onze partij gehoord", staat er in het persbericht.

lees ook