"Klokkenluiders" Hazodi blijven in de kou

Bijna een jaar na de tv-uitzending van Panorama over misbruiken bij de politiezone Hazodi in Limburg blijven de drie "klokkenluiders" onbeschermd achter. Een van hen is nog altijd met ziekteverlof.

In oktober vorig jaar zijn de drie klokkenluiders vrijgesproken van de aanklachten wegens valsheid in geschrifte en fraude. Een van hen, Vera Vrancken, zegt dat er evenwel geen sprake is van eerherstel en dat een functieverlaging heeft gekregen waarbij ze twee weddeklassen is gedaald en aan de weddeklasse komt van een twintiger.

Haar twee andere collega's zijn wel aan het werk. Een van hen behandelt bij Hazodi pv's en boetes wegens overlast. Een andere collega werkt ook, maar dan wel in Antwerpen en het ziet er niet naar uit dat hij snel zal kunnen terugkeren naar Hasselt.

Overigens vinden ze nog altijd dat er ondanks de nieuwe toplui in Hasselt weinig veranderd is aan de graaicultuur. Ze hebben ook nog altijd kritiek op burgemeester Hilde Claes (SP.A) omdat die volgens hen de kans had om in te grijpen en dat niet of nauwelijks gedaan zou hebben.

Ook klagen ze aan dat er nog altijd geen beschermd statuut is voor klokkenluiders bij de politie en de federale overheid, zoals dat wel het geval is bij de Vlaamse overheid.

"Betere korpsleiders nodig"

In het aansluitende debat in Hotel Pano gaf Diane Reynders van het Comité P (het comité dat klachten over de politie onderzoekt) toe dat het onderzoek lang duurt, maar dat kan volgens haar niet anders omdat dat goed gevoerd moet worden. Reynders maakt zich sterk dat het Comité P de klachten wel degelijk onderzoekt en "kort op de bal gespeeld heeft".

Criminoloog Brice De Ruyver (UGent) zegt dat het probleem van "graaicultuur" niet enkel beperkt is tot de zone Hazodi, maar dat het elders ook kan. Hij merkt structurele mankementen op bij de politiezones en de ingewikkelde statuten. Het probleem blijft volgens hem "wie toucheert welke premies?".

Zijn collega Paul Ponsaers (UGent) vreest dat zolang klokkenluiders niet beschermd worden, mensen niet meer zullen durven naar buiten te komen met dat soort misbruiken. Toch vindt hij het een vooruitgang dat de discussie over dat soort misbruiken nu wel bovenaan de agenda staat.

Reynders, De Ruyver en Ponsaers pleiten alle drie voor een betere begeleiding van korpschefs, niet enkel voor hun benoeming, maar ook nadien.