Beroep tegen uitwijzing Parweiz verworpen

De 20-jarige Afghaan Parweiz Sangari heeft de procedure om zijn uitwijzing tegen te houden verloren. Daardoor zal zijn nieuwe asielaanvraag niet worden behandeld. Er zal nu een nieuwe datum bepaald worden voor zijn uitwijzing.

De advocaat van Parweiz, Kati Verstrepen, zegt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen nieuwe elementen zag die de nieuwe asielaanvraag ondersteunden. Het beroep tegen de uitwijzing werd dus verworpen.

De jonge asielzoeker verblijft nu illegaal in het land. Hij blijft in het gesloten centrum van Merksplas tot een nieuwe datum voor zijn uitwijzing bepaald is door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Parweiz Sangari verbleef vier jaar in België. Een gezin in Boechout dat de jongen wil adopteren bracht de zaak in de media. Parweiz zegt dat zijn leven gevaar loopt als hij terug naar Kaboel moet. Zijn vader is er vermoord bij een politieke afrekening.