Brengt financiële injectie meer animo in Herenthout?

In Herenthout was de politiek de voorbije zes jaar slechts op de achtergrond aanwezig. Financiële moeilijkheden noopten het bestuur tot zuinigheid. Oppositiepartij CD&V trekt hiertegen van leer. Maar de meerderheid is er gerust op.

“We hebben ons de voorbije zes jaar financieel weinig kunnen permitteren,” vertelt Frans Witvrouwen, al 24 jaar schepen voor Gemeentebelangen. “Omwille van de crisis, maar ook omdat we nog afbetalingen moesten incalculeren.”

Witvrouwen maakt zich sterk dat de kiezer daar begrip voor zal opbrengen. Hij kondigt ook een aantal nieuwe projecten aan, waaronder de uitbreiding van de gemeenteschool en de renovatie van het OCMW-gebouw. “We hebben weer een gezonde financiële situatie, ook al omdat er in de gemeente 58 bouwgronden verkocht zijn.”

Eenheid niet in kartel met de N-VA

Stijn Raemakers, schepen voor de andere meerderheidspartij Eenheid, valt zijn collega in het schepencollege bij. Nu er heel wat schulden zijn ingelost, staan er plannen in de steigers voor de komende zes jaar.

Eenheid komt voort uit de Volksunie en krijgt stevige concurrentie nu de N-VA voor het eerst naar de kiezer trekt. Van een samenwerking is echter geen sprake, ook omdat de N-VA geen toenadering zocht. Eenheid, op haar beurt, zocht wel toenadering, maar kwam daar van terug. "Wij staan ook open voor mensen met een andere achtergrond," verklaart Stijn Raemakers. "We hebben binnen de partij gedebatteerd over een mogelijke samenwerking, maar we willen vasthouden aan onze eigen identiteit.“

N-VA-lijsttrekker Ben Verhaegen bevestigt dat zijn partij contacten gehad heeft met Eenheid. De N-VA-afdeling werd pas in januari opgericht – op vraag van het nationale bestuur, - maar voelt zich toch sterk genoeg om alleen naar de kiezer te gaan. Aan voorspellingen over een mogelijk resultaat doet Verhaegen niet mee. De lijsttrekker wil de kiezer voor zich winnen door een transparante communicatie waarbij de burger gehoord wordt.

Oppositie dichter bij de mensen

CD&V trok in 2006 nog als HVP naar de kiezer maar veranderde in 2009 van naam. Lijsttrekker Maurice Helsen hoopt zo meer kiezers te lokken, want in 2006 belandde zijn partij in de oppositie. Helsen is hard voor het bestuur. Hij neemt het woord wanbeleid in de mond en verwijt de meerderheid dat ze geen langetermijnvisie heeft.

Na 14 oktober acht Helsen de kans reëel dat zijn CD&V opnieuw mee zal besturen. Zijn partij kan bogen op een lange traditie in de gemeente en ook nieuwkomer de N-VA zal daar niet tegen opgewassen zijn.

De SP.A maakt de omgekeerde beweging van CD&V en komt op als SAMEN. Om dichter bij de mensen te staan. “Herenthout is een katholieke gemeente die het niet zo begrepen had op de socialisten,“ zegt lijsttrekker Jan Van Dyck. “Mensen van verschillende politieke signatuur zijn welkom bij SAMEN, als ze ons programma onderschrijven.”

Meest gelezen