Fochplein permanent bewoond sinds 1000-1200

Het Leuvense Fochplein werd sinds 1000-1200 permanent bewoond. Dat blijkt uit de archeologische opgravingen die eind 2010 en begin 2011 werden uitgevoerd. Er zijn aanduidingen dat er in de middeleeuwen een welgestelde burgerij woonde.

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein (nu Rector De Somerplein) heeft aanwijzingen opgeleverd van de aanwezigheid van stenen gebouwen, mediterrane honing, wilde dieren, duurdere vissoorten en rijke glascontexten. Dat wijst erop dat er in de volle en late middeleeuwen een rijke burgerij woonde, meldt Maarten Smeets van het Studiebureau Archeologie. Overige vondsten bevestigen de middeleeuwse aanwezigheid van een brouwerij en enkele gasthoven.

Burgemeester Louis Tobback uitte in het verleden veel kritiek op de opgravingen die volgens hem te veel kostten en te lang duurden.