"Electrabel wou op geen enkele manier chanteren"

Energieleverancier Electrabel weerlegt in een persbericht de "foutieve interpretatie" van de communicatie van Electrabel na de beslissing van de regering om de kerncentrales Doel I en Doel II te sluiten en Tihange open te houden tot 2025. "Op geen enkele manier mag de positie van Electrabel geïnterpreteerd worden als chantage", klinkt het.
De kerncentrale in Tihange blijft normaliter open tot 2025.

Woensdag besliste het kernkabinet om de kerncentrales Doel I en Doel II in 2015 te sluiten, en om de centrale in Tihange langer open te houden, tot 2025. Electrabel reageerde boos en dreigde ermee om dan ook Tihange al vanaf 2015 te sluiten. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet noemde dat "bluf".

Electrabel kwam vanuit verschillende hoeken onder vuur te liggen en werd beschuldigd van chantage. Maar in een persbericht weerlegt de raad van bestuur van Electrabel dat met klem. 

"Op geen enkele manier mag de positie van Electrabel geïnterpreteerd worden als chantage", klinkt het. "De Raad wijst erop dat Electrabel een geëngageerde en verantwoordelijke industriële onderneming is die kan rekenen op 7.000 medewerkers van wie de professionaliteit wordt erkend. De recente aanvallen aan het adres van de onderneming zijn kwetsend ten opzichte van hen en totaal niet gegrond."

De energieleverancier bevindt zich naar eigen zeggen in een "rationele positie". "Het is aan de onderneming en de leden van haar raad van bestuur om de rendabiliteit van haar toekomstige investeringen te evalueren. De investeringen nodig om de levensduur van Tihange 1 te verlengen worden geschat op meer dan 500 miljoen euro. Om een dergelijk budget vrij te maken, heeft Electrabel nood aan een visie en garanties met betrekking tot de rendabiliteit voor de komende tien jaar."

De raad van bestuur stelt zich dan ook ter beschikking van de regering "om haar standpunt toe te lichten en absolute duidelijkheid te krijgen omtrent de economische elementen.