"Vlaams adoptiecentrum moet instroom versnellen"

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle kandidaat-ouders zich aanmelden bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. Het centrum moet het middelpunt worden van het nieuwe Vlaamse adoptiebeleid.

Een gezonde portie geduld. Dat is wat al wie zich kandidaat wil stellen om een kind te adopteren, moet hebben. Lange wachtlijsten en een onduidelijke procedure blijken de aspirant-ouders vaak af te schrikken. In 2011 daalde het aantal aanvragen immers met 37 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Het Vlaams Parlement reageerde door begin 2012 een nieuw adoptiedecreet goed te keuren. Dat decreet moet nu een oplossing bieden voor de problemen waarmee kandidaat-ouders op hun weg worden geconfronteerd.

In de eerste plaats worden de wachtlijsten aangepakt. De gemiddelde duur van een adoptieprocedure, van de aanmelding tot de aankomst van het kind in België, liep sinds 2005 op tot 3,5 jaar. Kandidaten moeten ook sneller duidelijkheid krijgen over waar ze aan toe zijn, ook als ze geen kans maken om een kind te adopteren.

Vlaams adoptiecentrum wordt middelpunt

Het decreet impliceert ook de oprichting van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) moet dat centrum het middelpunt worden van het Vlaamse adoptiebeleid. Het moet zorgen voor een vlottere in- en doorstroom van kandidaat-ouders.

Het Vlaams adoptiecentrum wordt opgericht binnen Kind & Gezin. Vanaf 1 januari 2013 zullen alle kandidaat-ouders zich bij het centrum moeten aanmelden. Ze krijgen er een uitgebreide informatiesessie en worden daarna - als ze de procedure willen voortzetten - doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie voor verdere vorming.