Ambtenaren mogen voortaan in ploegen werken

De ministerraad is het eens geraakt over een aantal hervormingen in de ambtenarij. Federale ambtenaren mogen nu ook in ploegen werken en de evaluatieprocedure wordt eenvoudiger.

Staatssecretaris voor de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert (CD&V) werkte een KB uit over de hervormingen van de ambtenarij dat vandaag is goedgekeurd door de Ministerraad.

Als het nodig is voor de dienst kunnen ambtenaren voortaan ook in een ploegensysteem werken. De regeling zal gelden voor maximum 1.000 werknemers. Het gaat bijvoorbeeld over douaniers in de havens en bepaalde informatici. De vergoeding voor onregelmatig werk wordt eveneens aangepast en geharmoniseerd. Nu zijn er nog ruim 20 verschillende premiestelsels.

Ook de evaluatieprocedure wordt eenvoudiger. Ambtenaren worden voortaan jaarlijks geëvalueerd en niet elke twee jaar. De vereenvoudiging uit zich vooral in het inkorten van het evaluatieverslag, dat nu nog maar één A4 recto-verso lang zal zijn.

Er komen ook meer gradaties bij de evaluatie, de uitkomst was tot nu toe beperkt tot "voldoende" of "onvoldoende". De voorbije tien jaar werd slechts een tiental ambtenaren op 80.000 ontslagen. Voortaan zijn er vier gradaties: uitstekend, voldoet aan de verwachtingen, te ontwikkelen en onvoldoende.

Voor staatssecretaris Bogaert moet een evaluatie een "positief moment" worden om enthousiaste medewerkers aan te moedigen. "Ze moeten beoordeeld worden op hun prestaties, competenties en teamgeest. Dat kan enkel als je hen regelmatig evalueert. Wij reiken nu aan de administraties de geschikte middelen aan om jaarlijks zo'n moment te voorzien."