Kleinkinderen voortaan rechtstreeks erfgenaam

Kleinkinderen zullen weldra rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven. De bevoegde Kamercommissie heeft het wetsvoorstel voor een vrijwillige erfenissprong goedgekeurd. Kinderen zullen wel nog hun toestemming moeten geven.

Nu kunnen kleinkinderen enkel via een speciale regeling of via een testament rechtstreeks erven van hun grootouders.Door de erfenissprong zullen kinderen de erfenis van hun ouders kunnen weigeren ten voordele van hun eigen kinderen. De clausule dat ouders hun kinderen niet kunnen onterven, blijft wel van kracht.

Het wetsvoorstel houdt ook een uitbreiding in van het principe dat iemand die de opzettelijk de dood van de erflater veroorzaakt onwaardig wordt om te erven. Volgens de hoofdindienster van het voorstel, Martine Taelman van Open VLD, bevat de huidige wet in het geval van gezinsgeweld enkele lancunes. Indien een man zijn vrouw vermoordt en daarna zelfmoord pleegt, zullen in de toekomst ook de familieleden van de vrouw erven doordat de man postuum onwaardig verklaard wordt. Nu erven de erfgenamen van de vrouw niet.

Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door Kamer en Senaat.