Preventief verwijderen wijsheidstanden af te raden

Wijsheidstanden worden beter niet preventief verwijderd. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum Gezondsheidszorg (KCE). Volgens het KCE is het oorzakelijk verband tussen de druk door wijsheidstanden en het scheefgroeien van de voorste tanden niet aangetoond.

Nu worden soms ook gezonde wijsheidstanden verwijderd om te vermijden dat door hun druk de voorste tanden scheef gaan groeien.

Maar op basis van de schaarse wetenschappelijke studies over het onderwerp is het KCE tot het besluit gekomen dat het preventief trekken van de wijsheidstanden niet helpt om scheefstand van de voorste tanden te voorkomen. 

"De ingreep veroorzaakt ook vaak pijn en zwelling. De meest voorkomende complicaties zijn infecties, beschadiging van de zenuw of de aangrenzende tand. Een zeldzamere maar ernstige complicatie, zoals kaakbreuk, is echter ook mogelijk", geeft het KCE als extra argument aan.

"Wijsheidstanden soms onnodig getrokken"

De Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen geeft toe dat er soms onnodig wijsheidstanden worden getrokken. "Ik veronderstel dat het bij de meesten wel bekend is dat het niet altijd nuttig is", zegt Guido Lysens van de Beroepsvereniging. "Het verschil tussen zaken die vroeger als waarheid werden beschouwd en de wetenschap is misschien nog niet helemaal doorgedrongen."