"Vrijstelling spaarboekje ook voor staatsbon"

Open VLD wil dat de fiscale voordelen voor spaarboekjes óók voor staatsbons gelden. Zowel de belegger als de overheid hebben daar baat bij, klinkt het.

De Belgen zijn ijverige spaarders, dat is al langer bekend. En hoewel een spaarboekje zo goed als niets opbrengt, blijven we er massaal geld op storten. Afgelopen week werd nog berekend dat er op de Belgische spaarboekjes een totaalbedrag van 216,6 miljard euro staat, een absoluut record. Sinds begin dit jaar is er 7,5 miljard bij gekomen.

Dat het spaarboekje zo populair blijft, ondanks een opbrengst die nihil is, heeft verschillende oorzaken. De onzekerheid door eurocrisis speelt een grote rol: het spaarboekje wordt gezien als de meest veilige optie. Een andere oorzaak is dat enkel het spaarboekje een fiscale vrijstelling geniet: zolang de intrest niet meer dan 1.880 euro per jaar bedraagt, word je daar niet op belast. Op andere spaarproducten (kasbons, termijnrekeningen en obligaties) moet sinds begin dit jaar wel 21 procent roerende voorheffing worden betaald op de interesten.

"Belgische spaarcenten niet langer gebruikt voor moeilijke kredieten"

Om de grote toestroom van geld naar de spaarboekjes bij te sturen, wil Open VLD de fiscale bevoordeling van de spaarrekeningen herzien. In eerste instantie willen de liberalen de fiscale vrijstelling zoals bij het spaarboekje uitbreiden naar de staatsbons. En dat komt zowel de beleggers als de overheid ten goede, zegt senator Rik Daems (kleine foto).

"We willen diezelfde vrijstelling tot 1.880 euro ook laten gelden als je belegt in een staatsbon. Dat heeft als voordeel dat je als spaarder een hogere opbrengst krijgt en dat de overheid makkelijker en goedkoper aan centen geraakt."

"En misschien nog het grootste voordeel: dat onze Belgische spaarcenten niet langer gebruikt worden voor moeilijke kredieten in Spanje en Italië." Volgens Open VLD wordt het geld op spaarboekjes deels doorgeschoven naar het moederhuis van de - vaak buitenlandse - bank om landen te financieren waar een tekort is aan deposito's.

"Mijn voorstel kost de begroting niets, gezien het bedrag van de vrijstelling gelijk blijft", zegt Daems ook nog.