Congolese Tutsi-rebellen weer in het offensief

In het oosten van Congo hebben de Tutsi-rebellen van de Mouvenment du 23 Mars (M23) een nieuw offensief gelanceerd. Vandaag hebben ze zonder slag of stoot het stadje Rutshuru ingenomen, in de provincie Noord-Kivu.
De M23-rebellen zijn duidelijk goed bewapend

De toestand in Oost-Congo is weer aan het escaleren. Eerder deze week hebben de M23-rebellen het stadje Bunagana ingenomen, aan de grens met Oeganda. Het ging om een tegenaanval na een offensief van het Congolese regeringsleger, dat volledig is mislukt.

Ook in Rutshuru kon het leger blijkbaar geen vuist maken tegen de rebellen. De regeringssoldaten hebben zich teruggetrokken richting Butembo, maar hebben zich op hun aftocht schuldig gemaakt aan plunderingen.

De M23-rebellen hebben ook een aantal dorpen ten zuiden van Rutshuru ingenomen. Van daaruit konden ze makkelijk oprukken in de richting van het stadje. Tal van burgers zijn op de vlucht geslagen voor het geweld en zoeken beschutting in een basis van de VN-blauwhelmen, iets ten noorden van Rutshuru.

De Congolese regering roept intussen alle hens aan dek en heeft de "mobilisatie van het hele Congolese volk gedecreteerd om het hoofd te bieden aan deze nieuwe poging tot destabilisering van het land". De regering in Kinshasa was gisteren in spoed bijeengenomen.

Nieuwe rebellie is niet echt nieuw

De burgeroorlog in Oost-Congo is nu al zo'n 20 jaar aan de gang en heeft te maken met etnische tegenstellingen, met buitenlandse inmenging door Rwanda en Oeganda, met exploitatie van bodemrijkdommen  en met een totaal ongedisciplineerd Congolees regeringsleger. Het geweld heeft al miljoenen mensenlevens geëist.

Het geweld flakkerde weer op in maart jongstleden toen oorlogsmisdadiger Bosco Ntaganda en enkele honderden aanhangers deserteerden uit het regeringsleger omdat de Congolese regering volgens hen de bepalingen van het vredesakkoord van 23 maart 2009 niet nakwam.

De naam M23 is een verwijzing naar dat akkoord, dat onder meer bepaalde dat de Tutsi-rebellen van het intussen al opgedoekte CNDP van Laurent Nkunda en Bosco Ntaganda in het leger moest worden geïntegreerd. Dat laatste lag erg moeilijk omdat Ntaganda gezocht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De belofte van Kinshasa om Ntaganda uit te leveren leidde uiteindelijk tot een nieuwe rebellie.

Een rapport van de Verenigde Naties heeft aangetoond dat buurland Rwanda de M23-rebellen steunt met onder meer wapens en munitie. Kigali ontkent dat staalhard, hoewel het Tutsi-regime van de Rwandese president Paul Kagame in het verleden wel vaker Tutsi-rebellen in Congo heeft gesteund.