Egyptische president roept parlement bijeen

In Egypte heeft president Mohammed Mursi het ontbonden parlement weer bijeengeroepen. Dit wijst erop dat de pas verkozen president van de Moslimbroederschap zich niet laat intimideren door het leger. De militaire raad heeft een spoedzitting georganiseerd om de situatie te bespreken.

Vorige maand had het Hooggerechtshof het parlement ontbonden vanwege een ongrondwettelijke bepaling in de wet waardoor kandidaten van politieke partijen ook in aanmerking konden komen voor onafhankelijke zetels in dat parlement. Volgens  waarnemers zaten de militairen achter de beslissing van de rechtbank.

In zekere zin kan de beslissing van de rechtbank worden beschouwd als een poging van de militairen om zo veel mogelijk macht naar zich toe te trekken door het parlement buiten spel te zetten, waar de Moslimbroederschap de meerderheid heeft. Daardoor wordt de pas verkozen president Mohammed Mursi als het ware vleugellam gemaakt.

Maar Mursi is duidelijk niet van plan om het daarbij te laten. "President Mursi heeft een decreet uitgevaardigd waarbij het arrest van 15 juni 2012 wordt vernietigd dat het parlement ontbindt en roept de parlementsleden op weer samen te komen", luidt een mededeling van het officiële persagentschap Mena.

De militaire raad is in spoedzitting bij elkaar gekomen. De militairen gaan het decreet bespreken een een reactie bepalen. "Dit kan een geniale zet van Mursi zijn", vertelt correspondent Koert Debeuf vanuit Caïro. "Maar het kan ook een catastrofe veroorzaken. Het lijkt erop dat Mursi dit met niemand heeft overlegd."

Eerder vandaag raakte bekend dat de Amerikaanse president Barack Obama Mursi heeft uitgenodigd voor een bezoek aan Washington in september.