Honderden mensen en BV's doen mee aan "Big Jump"

Vandaag om 15 uur precies zijn honderden vrijwilligers verspreid over 20 plaatsen in Vlaanderen in een meer of waterloop gesprongen. Het initiatief wordt de "Big Jump" genoemd en wil jaarlijks aandacht vragen voor zuiver water. Ook in andere Europese landen werd er geplonsd.

Het initiatief voor Big Jump gaat uit van verschillende natuurorganisaties in heel Europa. Het oppervlaktewater in alle Europese lidstaten zou tegen 2015 aan een bepaalde norm moeten voldoen, maar het ziet er niet naar uit dat Vlaanderen die norm zal halen.

Op 22 december 2000 werd in Europa een wet van kracht die bepaalt dat oppervlaktewater tegen 2015 in "goede ecologische toestand" moet zijn. Maar uit een recent milieurapport blijkt dat geen enkele Vlaamse waterloop dat zal halen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel en dat willen de actievoerders aanklagen.

In 1990 richtte de Vlaamse overheid "Aquafin" op, een maatschappij die verantwoordelijk is voor waterzuivering in ons gewest. Volgens de initiatiefnemers van Big Jump verricht Aquafin goed werk maar is Vlaanderen te laat begonnen met het project en krijgt het nog steeds te weinig middelen.

Opvallend: Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die verantwoordelijk is voor de waterlopen, nam vandaag ook een duik voor Big Jump (foto bovenaan, links). "Samen met 120 springers de kreek in", twitterde ze. Ook haar Brusselse collega Brigitte Grouwels (CD&V) en BV's als Goedele Liekens en Lieven Scheire deden mee.

Meest gelezen