"België discrimineert woonwagenbewoners"

Ons land discrimineert systematisch woonwagenbewoners. Dat zegt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding in een reactie op een rapport van de Raad van Europa. Het gebrek aan beleid leidt ook tot stigmatisering.

Volgens de Raad van Europa overtreedt België het Europees sociale handvest. Er zijn onvoldoende terreinen voor woonwagenbewoners in ons land, en de kwaliteitscriteria voor die staanplaatsen blijken onduidelijk.

Ook de redenen die gemeenten aanhalen om woonwagenbewoners weg te sturen, zijn willekeurig, zegt de raad.

Volgens het centrum leidt het gebrek aan beleid ook tot stigmatisering van zigeuners en rondtrekkende mensen.