Bezorgdheid over nieuw griepvirus bij zeehonden

Amerikaanse geleerden hebben bij gewone zeehonden in New England een nieuwe stam gevonden van het H3N8-griepvirus. De stam is nauw verwant met een H3N8-stam bij vogels maar hij is gemuteerd zodat hij ook in zoogdieren kan leven. Dat kan ook gevaarlijk zijn voor de mens.

Verleden jaar stierven aan de kust van New England 162 gewone zeehonden aan een mysterieuze ziekte. Geleerden onderzochten vijf van de dode dieren en ontdekten dat ze gestorven waren aan een stam van  het H3N8-griepvirus die sinds 2002 bij watervogels in Noord-Amerika voorkomt. De bevindingen zijn gepubliceerd in mBio, het tijdschrift van de American Society for Microbiology.

Een van de schrijvers van het artikel is professor Ian Lipkin, een vermaarde virusjager die eerder al geholpen heeft om het Westelijk Nijlvirus en SARS te identificeren. Hij noemt de ontdekking van het virus bij de zeehonden een "interessante sprong". "Het is iets dat al een tijd bij vogels circuleert, maar dit soort van sterfte door het virus hebben we in het verleden niet gehad. We hebben er nauwgezet naar gekeken en ontdekt dat er mutaties hebben plaatsgevonden in dit virus, die het toelaten zich te binden aan zowel griepreceptoren bij vogels als aan griepreceptoren bij zoogdieren."

Bezorgdheid

De mutaties die het virus toelaten zowel bij vogels als bij zoogdieren te leven, maken ook dat het ergere symptomen zal veroorzaken, zeggen de geleerden.

Het virus kan ook als doelwit een eiwit nemen dat aanwezig is in het ademhalingsstelsel van de mens. Dat leidt tot bezorgdheid, zegt dokter Anne Moscona van het Weill Cornell Medical College in New York, die het verslag persklaar gemaakt heeft. "We zijn bezorgd dat we een nieuw virus hebben dat kan overgaan op zoogdieren, waar mensen nog niet eerder aan blootgesteld zijn. Het is een combinatie die we nog niet eerder gezien hebben bij deze ziekte."

Een van de grote zorgen van professor Lipkin is dat de zeehonden optreden als een mengvat voor de virussen op dezelfde manier als dat daarvoor met varkens het geval was. "Wat hier interessant aan is, is dat de zeehonden als een tussenschakel fungeren, ze hebben receptoren voor zowel vogelgriepvirussen als voor zoogdier-griepvirussen, en dus heb je een gastheer waarin het virus zich kan aanpassen, kan evolueren en meer "zoogdierachtig" kan worden van fenotype en meer in staat om ziekten te veroorzaken bij zoogdieren. Op dat punt moeten we bezorgd zijn dat het zich zal verspreiden naar de mens."

"Epidemie kan van overal komen"

De geleerden die de zeehonden onderzochten, hadden niet verwacht dat een griepvirus de oorzaak van de sterfte was. De ontdekking was een verrassing en ze wijzen erop dat het duidelijk aantoont dat een griep-pandemie vanuit verschillende hoeken kan opduiken. "Griep kan van overal opduiken en we moeten er beter op voorbereid zijn dan we tot nu toe dachten. We moeten met een open geest de potentiële risico's identificeren en begrijpen die nieuwe virussen vanuit onverwachte bronnen inhouden", zegt dokter Moscona.