Een thuiskomst om nooit meer te vergeten

Een hele tijd geleden vertrok een vader naar een plaats heel ver weg. Zo begint het filmpje van kolonel Rob Kieler die is teruggekeerd uit Afghanistan. Net op de dag dat zijn zoontje verjaart, komt hij thuis. En in zijn zog brengt hij de favoriete personages van zijn zoon mee.

Voor de 5-jarige Danny Furrow-Fibler ligt Afghanistan wellicht in een melkwegstelsel ver van zijn woonplaats Portland vandaan. Zijn vader Rob vond dan ook dat hij een extra inspanning mocht leveren om Danny na ruim 14 maanden de verrassing van zijn leven te bezorgen. En in die missie is hij geslaagd, want hij verraste zijn zoon in het gezelschap van hoofdpersonages uit de "Star Wars"-films, de lievelingsfilms van zijn zoontje.

Normaal gezien werd Rob pas na de zomer thuis verwacht, daarom ook dat zijn zoontje in eerste instantie te verrast was toen hij hem in het restaurant zag verschijnen als Jedi-figuur. "Nog langer wachten, dat was niet meer houdbaar", zegt kolonel Rob over zijn vervroegde terugkeer.

lees ook