Kan grootste partij Voluit! standhouden in As?

Voluit! haalde bij de vorige verkiezingen nipt de volstrekte meerderheid. Maar dat monopolie willen oppositiepartijen CD&V, SP.A en N-VA maar al te graag doorbreken. Die laatste partij trekt trouwens voor het eerst op eigen houtje naar de kiezer.

Burgervader Miel Craeghs (Voluit!) blikt tevreden terug op de voorbije beleidsperiode. “90 procent van het beleidsplan is uitgevoerd”, zegt Craeghs. “En dat zullen we op 14 oktober aan onze kiezers voorleggen. Voor ons loopt de verkiezingscampagne geen 2 of 3 maanden, maar al 6 jaar lang.” Of de N-VA het politieke landschap in As kan hertekenen, kan de burgemeester nog niet inschatten. “Het “nationaal product” Bart De Wever speelt natuurlijk ook wel mee, maar of de partij ook de lokale noden aanvoelt, moet nog blijken.”

Dat de N-VA met een eigen lijst naar de kiezer trekt, geeft een vreemde situatie in de kleine gemeente. Zo is ex-voorzitter van Voluit! Erik Notermans nu lijsttrekker van de N-VA. “Zo bizar is dat niet”, antwoordt Notermans. “Het is al jaren geweten dat ikzelf en enkele partijgenoten een N-VA-lidkaart hebben. Voluit! is trouwens voortgevloeid uit Lijst Truyen, de partij waarvan VU’er Jos Truyen de grondlegger is.”

Eind vorig jaar onderhandelden beide partijen nog over een mogelijke samenwerking. “Die gesprekken zijn afgesprongen”, zegt Notermans. “Voluit! wil zich profileren als lokale partij terwijl wij toch ook willen vasthouden aan de idee van het Vlaams-nationalisme.”

Maar dat wil volgens Notermans niet zeggen dat de N-VA de lokale behoeftes niet aanvoelt. “We hebben een pak mensen die al jarenlang politiek actief zijn en op de nodige ervaring teren. Daarenboven denken we dat het goed is dat we sommige dossiers kunnen optillen naar provinciaal en Vlaams niveau. Een partij zonder nationale ondersteuning heeft het daar moeilijker mee.”

De nieuwe lijst van de N-VA hoopt op 14 oktober naar huis te gaan met een aantal zetels. “We krijgen veel positieve reacties van burgers en het ledenaantal blijft stijgen. Daarnaast is As al jarenlang redelijk Vlaams-nationalistisch gezind”, zegt Notermans.

“Tijd om alleenheerschappij te doorbreken”

Oppositiepartij CD&V denkt dat de impact van de N-VA op de verkiezingen veeleer klein zal zijn. “Als de N-VA al stemmen afsnoept, dan zal dat voornamelijk bij Voluit! zijn”, denkt CD&V-gemeenteraadslid Ben Knoops.

Met Valeer Hoogmartens als kopman willen de christendemocraten hun resultaat van 2006 overdoen. “Toen behaalden we 5 zetels. We willen op zijn minst een status quo, maar natuurlijk nog liever het resultaat van toen overtreffen”, zegt Knoops. De partij hoopt ook dat de volstrekte meerderheid van Voluit! doorbroken wordt. “We vinden die jarenlange alleenheerschappij niet gezond voor een gemeente. Er moet dringend een tweede partij in de meerderheid zodat de partijen controle op elkaar kunnen uitoefenen”, vindt Knoops.

Voor burgemeester Craeghs staat de deur voor een coalitie open. “We hebben het voorheen nog gedaan. Een coalitie houdt je inderdaad scherp en alert. Maar het is natuurlijk de kiezer die dat beslist.” Dat CD&V kritiek blijft spuien op de volstrekte meerderheid van zijn partij, vindt de burgemeester vreemd: “Jaren geleden toen CD&V As alleen bestuurde, was dat punt klaarblijkelijk niet aan de orde.”

SP.A wordt weer SP.A

De SP.A die jarenlang een coalitie vormde met Voluit! hoopt op een beter resultaat dan 6 jaar geleden. Toen behaalde de partij onder de naam PRO As-Niel, een samenwerking met Open VLD, 2 zetels. “Die naam en samenwerking was een inschattingsfout”, zegt SP.A-gemeenteraadslid Nico Knevels. “We hebben onze keuze toen te weinig gepropageerd en we hebben gemerkt dat de burgers zich er niet in herkenden. We hopen dat we deze keer onder onze eigen, vertrouwde naam een beter resultaat kunnen neerzetten.”

Dat de politieke kaarten misschien geschud worden door de komst van de N-VA, vindt de SP.A niet meteen negatief. “We willen vooral een einde zien aan het monopolie van Voluit!. Het lijkt ons gezonder om met meerdere partijen te besturen. Zo sluit je belangenvermenging uit”, vindt Knevels.

Vlaams Belang en Open VLD nemen dit keer niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Mies Cosemans

Meest gelezen