Parket-generaal in cassatie tegen vrijlating Martin

Het parket-generaal van Bergen gaat bij het Hof van Cassatie beroep aantekenen tegen de vrijlating van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Vanmorgen besliste de rechtbank in Bergen dat Martin vervroegd mag worden vrijgelaten, zij het onder bepaalde voorwaarden. Martin zit sinds 1996 in de cel, in 2004 werd ze veroordeeld tot 30 jaar.

Martin werd in 1996 aangehouden voor medeplichtigheid aan de misdrijven van de bende van Dutroux (foto links), onder meer ontvoering, seksueel misbruik en moord. In 2004 werd ze schuldig bevonden aan de opsluiting van Laetitia Delhez, Sabine Dardenne, An Marchal, Eefje Lambrecks, Mélissa Russo en Julie Lejeune. Voor de laatste 2 meisjes kwam er nog het bezwarende element van "marteling" bij (Martin liet de kinderen onder meer uithongeren) die tot de dood van de meisjes heeft geleid.

Ze kreeg een celstraf van 30 jaar. Omdat ze toen al 8 jaar in voorhechtenis zat, kwam ze al een tijdje in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Het was intussen de vijfde keer dat ze een verzoek tot vrijlating indiende.

Vorig jaar werd haar vervroegde vrijlating opgeschort, nadat het Franse klooster waar ze zou verblijven had beslist om haar toch niet op te nemen. Martin zou nu onderdak in een Belgisch klooster krijgen, zij het niet in de provincie Luxemburg of Henegouwen, omdat dat te dicht bij de slachtoffers zou zijn.

Naams klooster bereid om Martin op te vangen

Een klooster van de Arme Klaren in Malonne in de provincie Namen had eerder laten weten Martin onderdak te willen geven als ze voorwaardelijk vrijkwam. Soeur Christine, abdis van het klooster, zegt dat de vraag van de advocaten van Martin om haar in het klooster op te vangen een grote uitdaging vormde: "Ook wij waren ondersteboven van het lijden van de slachtoffers en hun familie, die door een hel gegaan zijn." Na lang debatteren beslisten de zusters om Martin op te vangen. Ze hielden naar eigen zeggen rekening met het feit dat Martin geen familie heeft en in België nergens terecht kon.

Het klooster is uiteindelijk ingegaan op de vraag van de advocaten, maar op twee voorwaarden: "Ten eerste moet de huidige rechtspraak in ons land ten volle worden gerespecteerd. Een tweede voorwaarde is dat uit het onderzoek in de gevangenis van Martin blijkt dat ze vooruitgegaan is en dat ze uitzicht heeft op een herintegratie in de samenleving zonder risico op recidive." Michelle Martin, een gewezen lerares, is intussen 52.

Martin had in principe vandaag vrij kunnen komen, maar door het inroepen van cassatieberoep gaat dat niet door. Het parket-generaal van Bergen had 24 uur de tijd om cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank maar heeft dus niet zolang gewacht. Het Hof van Cassatie heeft 30 dagen om tot een uitspraak te komen.