Nieuw op 1 augustus

Vanaf vandaag mogen leghennen niet langer in een klassieke legbatterij gehuisvest worden. Dat is een van de maatregelen die deze maand ingaan. Ook verdeeltaks gaat van kracht en zonnepanelen worden minder gesubsidieerd. Voorts moet de rijkentaks betaald worden en stijgen de beurstaksen.

Vanaf 1 augustus mogen leghennen niet langer in een klassieke legbatterij gehuisvest worden. Een Europese richtlijn, die dateert van 1999, legt Belgische pluimveehouders op dat ze hun kippen vanaf dan in verrijkte kooien of een alternatief systeem moeten plaatsen. Elke kip moet over minstens 750 vierkante centimeter beschikken.

De regel ging in op 1 januari van dit jaar, maar onder bepaalde voorwaarden konden pluimveehouders genieten van een gedoogperiode van een half jaar. Die werd met een maand verlengd omdat veel Belgische kippenkwekers nog volop bezig waren hun kooien te verbouwen, wat eerder dit jaar al leidde tot een forse stijging van de eierprijzen. Eind juni tikte Europa België op de vingers, omdat ons land zich nog niet in regel had gesteld.

België telt in totaal een 300-tal pluimveebedrijven maar die zijn  niet allemaal klaar om de overschakeling te maken. Midden juli kregen acht bedrijven nog een waarschuwing. "Dat betekent dat ze op de goede weg zijn, maar dat een aantal details nog gewijzigd moeten worden. Zij halen de deadline normaal gezien", zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid.

"Een aantal bedrijven heeft intussen gemeld dat ze de nodige aanpassingen hebben gedaan. Zij worden op  dit moment gecontroleerd. Van de 65 bedrijven die in juli een proces verbaal en een boete kregen, hebben sommigen gemeld dat ze hun stallen intussen hebben leeggemaakt.  De bedrijven van wie we nog niets vernamen, krijgen een aangetekend schrijven. Wanneer ze die brief krijgen, wordt hun eierproductie geblokkeerd en gecontroleerd." Wie vandaag nog niet klaar is, mag geen eieren meer verkopen.

Overheidssteun voor zonnepanelen daalt

Op 1 augustus daalt de overheidssteun voor zonnepanelen van 210 naar 90 euro. Eigenaars van een zonnedak verdienen voor elke 1.000 kilowattuur groene stroom die ze opwekken een groenestroomcertificaat, wat vanaf 1 augustus recht geeft op een bedrag van 90 euro.

Voor wie al zonnepanelen had, verandert er echter niets, al zal ook hen een bijdrage worden aangerekend voor de hoog oplopende kosten van het distributienet. Die bijdrage moet nog goedgekeurd worden door de federale energiewaakhond Creg.

Verdeeltaks stijgt

Slecht nieuws voor wie een onroerend goed moet verdelen, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Vanaf vandaag moet daar 2,5 procent belasting op betaald worden in plaats van 1 procent. De Vlaamse regering verhoogde de verdeeltaks, ook wel miserietaks genoemd, in het kader van de begrotingscontrole.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de taks op te trekken naar 2 procent. Na kritiek vanuit regeringspartij SP.A werd dat 2,5 procent, maar met sociale correcties voor gezinnen met kinderen. De maatregel moet op jaarbasis 40 miljoen euro opbrengen. Dit jaar zou de opbrengst beperkt blijven tot 16 miljoen euro.

Rijkentaks en beurstaksen

Iedereen die vanaf dit jaar minstens 20.020 euro aan intresten ontvangt en die voor de fiscus anoniem wil houden, moet ten laatste op 1 augustus de rijkentaks van 4 procent betalen. Vanaf die datum rekent de regering immers nalatigheidsintresten aan.

De banken lieten echter al weten dat zij die intresten voorlopig zullen betalen. De aangifte door de bank moet steeds gebeuren binnen de vijftien dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de intresten. Maar omdat de maatregel pas eind juni is bekendgemaakt, zijn er pas vanaf 1 augustus nalatigheidsintresten verschuldigd. Die hebben betrekking op de inkomsten die tussen 1 januari 2012 en 15 juli 2012 toegekend werden.

De bankenfederatie Febelfin heeft eerder al aangekondigd dat de banken zullen instaan voor eventuele nalatigheidsintresten. Voor inkomsten vanaf 16 juli zullen de banken voortaan de extra heffing binnen de vijftien dagen moeten betalen, om nalatigheidsintresten te vermijden.

Ook de beurstaksen stijgen vanaf 1 augustus. Het tarief voor de aan- en verkoop van aandelen verhoogt op 1 augustus verder naar 0,25 procent. Een order van 3.000 euro zal daarmee op acht maanden 2,4 euro duurder zijn geworden. Ook de maximumbedragen gaan omhoog, van 650 euro naar 740 euro. Het tarief bij de verkoop van kapitalisatiefondsen gaat eveneens naar omhoog, van 0,65 procent naar 1 procent. Hetzelfde geldt voor het maximumtarief, dat stijgt van 975 naar 1.500 euro.