Ziekenhuizen vinden almaar moeilijker specialisten

Ziekenhuizen in Vlaanderen hebben het almaar moeilijker om gespecialiseerde artsen aan te trekken. Artsen-specialisten geven de voorkeur aan een privépraktijk waar ze meer verdienen en ook geen wachtdiensten moeten doen. Uit een rapport van Zorgnet Vlaanderen dat De Morgen kon inkijken, blijkt dat de acute zorg in gedrang komt.

Zorgnet Vlaanderen trekt aan de alarmbel. In het rapport geven zowat 9 op de 10 ziekenhuizen aan dat ze nog nauwelijks specialisten vinden. De toestand is de afgelopen 10 jaar zodanig achteruitgegaan dat de acute zorg in de ziekenhuizen in gevaar komt, zo zegt Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen. Vooral bij oog- en kinderartsen is het tekort nijpend.

De ziekenhuizen wijzen met de vinger naar het stijgend aantal privéklinieken waar de specialisten geen avond-, weekend-, of nachtdiensten hoeven te doen. "Bovendien hoeven de artsen daar geen extra bijdragen en vergoedingen te betalen", zegt Degadt.

Zorgnet Vlaanderen vraagt dat de overheid voorstellen uitwerkt die het werken in een ziekenhuis aantrekkelijker maken voor artsen-specialisten. Degadt denkt daarbij aan het opheffen van de extra bijdragen en vergoedingen. Ook de wachtdiensten zouden solidair moeten worden verdeeld, luidt het. "Wachtdiensten zijn de deontologische plicht van iedere arts."