"Groep strijdende Belgen in Syrië vermoedelijk eerder klein"

Jorn De Cock, Syrië-correspondent voor De Standaard, is niet verbaasd over het bericht in Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen dat er in Syrië ook Belgische moslims meevechten tegen het regime. De Belgische Staatsveiligheid bevestigt noch ontkent intussen de berichten hierover.

De Staatsveiligheid bevestigde vanmorgen in eerste instantie aan onze redactie de berichtgeving in de Concentra-kranten, maar stuurde iets later toch een persbericht de wereld in waarin  ze het over "internationale", eerder dan "Belgische" islamitische strijders had.

Gepolst naar een reactie zei Syrië-correspondent Jorn De Cock vanmorgen op Radio1 dat hij niet echt verbaasd was door de vermeende aanwezigheid van Belgische moslimstrijders in Syrië. "Er zijn ook Belgische moslims gaan vechten in Irak en Afghanistan. En het is natuurlijk ook de job van de Staatsveiligheid om zich daar zorgen over te maken."

De Cock vermoedt dat het om een eerder kleine minderheid gaat. "Er zijn niet zoveel Syriërs in ons land, onder de asielzoekers gaat het vooral om Koerden."

Staatsveiligheid bevestigt noch ontkent

Hoe de Belgische moslims daar terechtkomen, ligt voor de hand. "Er zijn radicale sjeiks, bijvoorbeeld in Molenbeek, die oproepen om te gaan vechten."

De vrees van de staatsveiligheid dat de Belgen ter plekke in de handen van Al Qaeda zulllen vallen, is niet denkbeeldig, aldus De Cock. "Al Qaeda heeft sinds de Amerikaanse invasie vaste grond in Irak en het is voor hen maar een kleintje om de grens over te steken. De organisatie probeert trouwens al een tijd om haar terrein uit te breiden."

Hij wijst erop dat niet alle Syriërs onverdeeld gelukkig zijn met deze steun uit het buitenland. "De Syriërs vrezen in een strijd terecht te komen die de hunne niet is."

De Staatsveiligheid bevestigt noch ontkent intussen dus de aanwezigheid van Belgische moslimstrijders in Syrië. "Het behoort tot de taken van de Veiligheid van de Staat om verplaatsingen naar internationale conflictzones te monitoren, dus ook naar Syrië. Omwille van operationele redenen kan geen informatie worden meegedeeld over concrete aantallen."