Meer mensen doen een beroep op gratis zorg

Meer dan 250.000 Belgen doen een beroep op de gratis zorgverlening in de wijkgezondheidscentra. In zeven jaar tijd is dat aantal verdubbeld. Volgens de artsen uit de centra komt dat door de crisis die meer mensen in de armoede heeft geduwd.

In de wijkgezondheidscentra kunnen mensen gratis een arts raadplegen, zich laten verzorgen door een verpleegster, naar een kinesist of soms zelfs naar een diëtiste gaan. In 2004 waren zo'n 123.000 mensen ingeschreven bij een wijkgezondheidscentrum, vorig jaar lag dat aantal dubbel zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv, die De Standaard kon inkijken.

Iedereen kan zich inschrijven in een wijkgezondheidscentrum. Voor de patiënten is de raadpleging gratis, maar de patiënt kan dan alleen terecht in het wijkgezondheidscentrum en krijgt niets terugbetaalt als die een arts daarbuiten raadpleegt. Het Riziv betaalt de centra elke maand een forfaitair bedrag per ingeschreven patiënt.

"We voelen de crisis"

Naar schatting twee derde van de ingeschreven patiënten zijn mensen die het financieel moeilijk hebben. Zeven jaar geleden bestond de grootste groep uit vluchtelingen en migranten maar de laatste jaren is de groep arme Belgen sterk gestegen. Door de crisis kloppen steeds meer Belgen aan bij de wijkgezondheidscentra.

"We zien meer patiënten die naar de forfaitaire centra komen omwille van het feit dat ze er niet moeten betalen", zegt Thierry Christiaens, dokter in de Brugse Poort in Gent. "De laatste jaren zien we meer mensen die met deze reden naar ons centrum komen. Dat is afhankelijk van de conjunctuur".

Daarnaast zijn er ook mensen die de reguliere zorgverlening, bij een huisarts of ziekenhuis, wel kunnen betalen, maar uit principe naar een wijkgezondheidscentrum gaan.

Ze vinden het makkelijk dat veel zorgverleners onder één dak zitten, of ze vinden het een belangrijk idee dat de artsen niet per raadpleging worden betaald, maar een loon per maand krijgen, onafhankelijk van het aantal raadplegingen.

Momenteel zijn er 110 wijkgezondheidscentra in ons land, in september opent nog een nieuw centrum in Lier en ook in Gent zal een nieuw centrum -het negende in de stad- volgend jaar de deuren openen. Er zijn meer wijkgezondheidscentra in Wallonië dan in Vlaanderen. Dat komt vooral omdat Wallonië subsidies geeft voor het opstarten van een centrum en Vlaanderen niet.