Vooral allochtone man verliest job in Vlaanderen

Vlaanderen telt 214.419 werklozen. De werkloosheid is 1,4 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Vooral mannelijke allochtonen zijn het slachtoffer. 7,27 procent van de actieve bevolking heeft geen werk. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

De stijging moet wel wat worden gerelativeerd. Tot vorig jaar werden uitzendkrachten niet meer als werkzoekenden beschouwd zodra ze 1 dag hadden gewerkt. Nu worden ze pas uitgeschreven als ze minstens 10 dagen in een maand hebben gewerkt. De stijging van de werkloosheidscijfers is daardoor iets hoger dan normaal.

Vooral mannen zijn het slachtoffer. Bijna 4 procent meer mannen zit zonder werk ten opzichte van 2011. Dat is niet ongewoon. Mannen hebben gemiddeld vaker een job in een conjunctuurgevoelige sector. Als het slechter gaat met de economie, verliezen zij eerst hun job.

Een tweede opvallend cijfer in de VDAB-statistieken is de stijging van de werkloosheid bij allochtonen. Jaar op jaar is er een stijging van bijna 8 procent. Dat is wellicht ook de reden waarom de werkloosheid het meest stijgt in de provincie Antwerpen (+3,5%).

In Brussel zien we een gelijkaardige toename. Daar steeg de werkloosheid jaar op jaar met 1,2 procent. In Brussel zit wel meer dan 20 procent van de actieve bevolking zonder werk.