Dexia lijdt 1,2 miljard euro verlies

Dexia heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 1,2 miljard euro verlies geleden. Ter vergelijking, het totale verlies voor 2011 bedroeg meer dan 11 miljard. De Raad van Bestuur van Dexia benoemde gisteren Karel De Boeck, de oud-topman van Fortis, tot nieuwe CEO. Zijn belangrijkste opdracht is om het structureel verlies bij de restbank in te perken.

De Boeck (foto) was sinds het vertrek van Jean-Luc Dehaene eind juni al interimvoorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia. Zijn benoeming tot CEO lag in de lijn der verwachtingen, al duurde het even voor ze tot stand kwam.

De voorganger van De Boeck, de Fransman Pierre Mariani, die eind juni samen met Dehaene ontslag nam, moest immers op post blijven tot de halfjaarrekeningen waren goedgekeurd. De Boeck wordt als voorzitter van de Raad van Bestuur opgevolgd door de Fransman Robert de Metz.

In een persbericht wijt Dexia het verlies aan de tegenvallende opbrengst van de verkoop van haar Luxemburgse en Turkse dochters. Anderzijds moet de restbank ook vergoedingen betalen voor zijn staatswaarborgen. Zonder die waarborgen kan de noodlijdende bank zich niet financieren.

Eerder deze week liet de Europese Commissie overigens weten dat ze heel binnenkort een concrete oplossing voor het Dexia-dossier verwacht. Er is een principieel akkoord met de Fransen, het Dexia-dossier ligt momenteel ter goedkeuring bij de Europese autoriteiten.