Rekenhof hekelt verspilling bij Waterwegen en Zeekanaal

Bij de bouw van bruggen, oevers en andere wordt buitensporig veel geld verkwist. Dat is de conclusie van een rapport van het Rekenhof dat de krant De Tijd kon inkijken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) belooft beterschap maar Waterwegen en Zeekanaal ontkent dat het slordig omgaat met plannen en bestekken.

Uit de audit van het Rekenhof blijkt dat het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal in 2009 en 2010 gemiddeld 10 procent meer moest betalen dan aanvankelijk afgesproken met de aannemer. De auditeurs halen ook het voorbeeld aan van een milieuvriendelijke oever. De bouw daarvan was begroot op 532.000 euro maar kostte uiteindelijk meer dan een miljoen euro.

Die meerkosten zijn het gevolg van onnauwkeurige of te laat opgestelde plannen en bestekken, zegt het Rekenhof. In sommige gevallen gaat het om bewuste meerkosten, bedoeld om een nieuwe openbare aanbesteding te omzeilen.

Leo Klinkers van Waterwegen en Zeekanaal ontkent dat zijn medewerkers onzorgvuldig tewerk gaan. "Bewust slecht opstellen doen we niet. En wat de zorgvuldigheid betreft, onze medewerkers proberen met de vooraf beschikbare gegevens zo zorgvuldig mogelijk de zaak in te schatten waarna de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar er is een spreekwoord dat zegt dat men altijd slimmer van de markt terugkeert dan men heengegaan is."

Minister Crevits, die bevoegd is voor de materie, heeft al beloofd dat ze maatregelen zal treffen.