Vlamingen recycleren steeds meer

Steeds meer Vlamingen recycleren. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. De selectieve inzameling van afval door hergebruik, recyclage en compostering neemt toe. De totale hoeveelheid afval die Vlamingen produceren, neemt af.

Vlamingen recycleren steeds meer, zo blijkt uit het onderzoek. In 2010 produceerde de Vlaming gemiddeld 525 kilo huishoudelijk afval, waarvan 375 kilo selectief werd ingezameld. Daarmee haalt Vlaanderen nog steeds de doelstelling van 150 kilo huishoudelijk restafval per persoon.

Ook de cijfers van het eerste kwartaal van 2012 bevestigen de trend. Steeds meer afval verdwijnt van de stortplaatsen en gaat naar materiaalrecyclage, ziet OVAM op het terrein. Maar volgens OVAM kan de afvalverwerking nog beter. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wil het principe "de vervuiler betaalt" verder doorvoeren.

Bedrijven zijn iets minder goed in het recycleren van afval dan de Vlaamse gezinnen, zo stelt het rapport. "Het percentage selectief ingezameld afval ligt  beduidend lager dan bij gezinnen." OVAM wil er werk van maken om ook bij de bedrijven recyclage te stimuleren.